image

Algemene informatie
De gegevens op de site van Avensys Automatisering en Advies zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het bedrijf. Tevens wordt er aan gewerkt deze informatie altijd zo actueel mogelijk te houden. Deze kan echter altijd aangepast worden of verwijderd. Er kunnen daardoor ook geen rechten worden verleent aan de informatie op deze site.

Auteursrechten
Op de website rust een auteursrecht van Avensys Automatisering en Advies. De inhoud van de site mag dan ook niet zonder schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd en/of gewijzigd worden en openbaar gemaakt worden. Met uitzondering van de door de wet bepaalde uitzonderingen.

Hyperlinks
Hyperlinks die vanaf deze website naar andere websites gaan, vallen buiten de voorwaarden van deze site. Avensys Automatisering en Advies is dan ook niet verantwoordelijk voor deze sites.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Avensys Automatisering en Advies is voor uw eigen rekening en risico. De Avensys Automatisering en Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door de Avensys Automatisering en Advies .